znajdzEksperta.pl
03.03.2019

Proces kredytowy - nie taki diabeł straszny...

Dla wielu osób planujących zakup nowego mieszkania czy domu kredyt hipoteczny to jedyna możliwość finansowania tego przedsięwzięcia.

Dla wielu osób planujących zakup nowego mieszkania czy domu kredyt hipoteczny to jedyna możliwość finansowania tego przedsięwzięcia. Część przyszłych kredytobiorców nie ma jednak wiedzy na temat całego procesu kredytowego, a wszelkie specjalistyczne słownictwo bankowe z nim związane budzi zakłopotanie, a nawet lęk.

Nic w tym dziwnego, dla wielu osób to życiowa decyzja oraz zobowiązanie na długie lata. Dodatkowo, zawiłe i dość skomplikowane oferty kredytowe proponowane przez poszczególne banki potęgują strach i negatywne odczucia związane z procesem kredytowy. Bo jak porównać poszczególne oferty, jeśli każda z nich sformułowana jest na swój sposób, a pod różnymi pojęciami mogą kryć się skutecznie dodatkowe koszty?

Strach ma jednak wielkie oczy, jak mówi polskie przysłowie. Dlatego chcielibyśmy przybliżyć Wam krok po kroku cały proces kredytowy oraz wszelkie czynności z tym związane. Znajomość poszczególnych etapów oraz mechanizmów związanych z kredytem z pewnością sprawi, że przyszły kredytobiorca poczuje się pewnie, bardziej komfortowo i swobodniej, a ewentualny stres z tym związany odejdzie w zapomnienie. Kredytobiorca będzie mógł przy tym wybrać najkorzystniejsze dla siebie rozwiązanie.

Najlepszym chyba i najkorzystniejszym rozwiązaniem dla potencjalnego kredytobiorcy jest współpraca z ekspertem kredytowy. Osoba taka, posiadająca doświadczenie w branży, zajmująca się na co dzień kredytami oraz pośrednictwem w tym zakresie będzie w stanie najlepiej nam doradzić i przeprowadzić przez wszystkie formalności związane z kredytem hipotecznym. Zobaczmy jednak jak proces taki przebiega i jakie kolejne kroki powinniśmy podjąć, aby przejść przez poszczególne etapy szybko i sprawnie.

 

ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA

Pierwszym i podstawowym pytaniem podczas starania się o kredyt jest nasza zdolność kredytowa. Czym jest i co właściwie ma na nią wpływ? Chcąc zakupić mieszkanie czy dom na kredyt musimy przede wszystkim określić nasze możliwości finansowe.

Zdolność kredytowa uzależniona jest o kilku czynników, które nico różnią się w poszczególnych bankach. Pośród czynników wpływających na naszą zdolność kredytową znajdziemy, m.in:

- wysokość naszych dochodów

- zobowiązania oraz wydatki

- źródło dochodów

- liczba kredytobiorców oraz dzieci

- wiek kredytobiorcy/kredytobiorców

 

OFERTOWY ZAWRÓT GŁOWY

W chwili obecnej na rynku mamy bardzo dużo różnych ofert kredytów hipotecznych. Każdy z banków proponuje nawet kilka rozwiązań dla różnych kredytobiorców. W związku z tym szczególnie ważne jest, aby dokładnie przeanalizować dostępne w danej chwili rozwiązania, sprawdzić, który z kredytów będzie najtańszy, który okaże się najlepszym dla nas rozwiązaniem. Podkreślić należy, iż bardzo często pozornie najtańsze rozwiązanie, niesie za sobą wiele ukrytych kosztów, których nie widać na pierwszy rzut oka. Dlatego też dobrze jest udać się do zaufanego eksperta kredytowego, który pomoże nam przeanalizować poszczególne oferty oraz dobrać tę, która będzie najkorzystniejsza dla nas.

 

PAPIERKOWA ROBOTA

Kolejnym etapem procesu kredytowego jest gromadzenie niezbędnych dokumentów. To w jaki sposób przygotujemy dokumenty do złożenia wniosku w dużej mierze zależy od szybkości podjęcia przez bank decyzji kredytowej. Na tym etapie także dużą pomoc niesie ekspert finansowy. Wiele banków wymaga poza podstawowymi dokumentami, dokumenty dodatkowe. Eksperci współpracując z bankami doskonale wiedzą jakie dokumenty będą niezbędne do złożenia wniosku w poszczególnych bankach. Dzięki temu nie będziemy zmuszeni do spędzania długich godzin na sprawdzaniu co należy dostarczyć w każdym z banków. A nasz ekspert dodatkowo zweryfikuje czy mamy odpowiednie dokumenty.

WNIOSKI

Następnym etapem jest złożenie wniosku kredytowego. Jest to nic innego jak złożenie w banku zgormadzonych przez nas dokumentów (przygotowanych według wytycznych danego banku) wraz z wypełnionym odpowiednio drukiem bankowym. Nie należy zapomnieć o podpisach i parafkach, w każdym z wyznaczonych miejsc.

ANALIZĘ ZACZĄĆ CZAS

Złożone przez nas dokumenty wraz z wnioskiem bankowym zostają poddane analizie. Niezależni eksperci oraz analitycy mają za zadanie ocenić zdolność kredytową, a w rezultacie to, czy przyznać kredyt wnioskodawcy.

Analiza kredytowa składa się z 3 etapów:

Analiza taka kończyć się wydaniem decyzji kredytowej. Wraz z decyzją bardzo często osoba starająca się o kredyt otrzymuję określone warunki do spełnienia. Ma to na celu utwierdzenie banku w podejmowanej decyzji.

UMOWA KREDYTOWA

W chwili, kiedy otrzymujemy pozytywną decyzję kredytową oraz spełniamy warunki w niej zawarte, bank przygotowuje umowę kredytową. Po podpisaniu wspomnianej umowy należy dopełnić ostatnich formalności.

URUCHOMIENIE ŚRODKÓW

Kiedy podpisana została umowa kredytowa, a wszystkie warunki zostały spełnione, kredytobiorca wypełnia polecenie wypłaty środków..