znajdzEksperta.pl
05.03.2024

Oprocentowanie zmienne w kredytach hipotecznych

Wady i zalety oraz wpływ na ratę

Wybór odpowiedniego oprocentowania to kluczowy element zaciągania kredytu hipotecznego. Obok kwoty, okresu spłaty i prowizji banku, to właśnie ono determinuje wysokość raty, a co za tym idzie – komfort spłaty zobowiązania. W tym artykule przyjrzymy się bliżej oprocentowaniu zmiennemu, analizując jego składowe, czynniki wpływające na jego zmiany oraz porównując wady i zalety jego wyboru przy spłacie kredytu.

 

Z czego składa się oprocentowanie zmienne?

Oprocentowanie zmienne składa się z dwóch elementów:

a) WIBOR – jest to średnia stopa procentowa, po jakiej banki oferują sobie nawzajem pożyczki na krótkoterminowe okresy. Najczęściej stosowanymi wskaźnikami w przypadku kredytów hipotecznych są WIBOR 3M (oprocentowanie oparte na średniej arytmetycznej stawek WIBOR z 3 miesięcy) oraz WIBOR 6M (oprocentowanie oparte na średniej arytmetycznej stawek WIBOR z 6 miesięcy); pod koniec 2027 roku ma zostać zastąpiony przez WIRON

b) marży banku – jest to stały dodatek do stopy referencyjnej, który bank pobiera za udzielenie kredytu. Wysokość marży zależy od polityki banku, wiarygodności kredytobiorcy oraz parametrów kredytu.

Obecnie (5 marca 2024) WIBOR 3M wynosi 5,85%, a marże banków kształtują się w granicach 1,84-5,5%. Oznacza to, że oprocentowanie zmienne kredytu hipotecznego wynosi około 7,69-11,35%.

 

Co wpływa na zmiany oprocentowania zmiennego?

Głównym czynnikiem wpływającym na zmiany oprocentowania zmiennego jest poziom stóp procentowych NBP. Rada Polityki Pieniężnej NBP regularnie (raz w miesiącu) decyduje o wysokości stóp procentowych, co pośrednio wpływa na wysokość WIBOR-u.

Oprócz stóp procentowych na WIBOR mogą wpływać również inne czynniki, takie jak:

 

Wady i zalety oprocentowania zmiennego

Największą zaletą jest elastyczność – oprocentowanie zmienne może być korzystne dla kredytobiorców w okresach spadających stóp procentowych, ponieważ prowadzi to do niższych rat kredytowych. Wśród wad należy wymienić ryzyko zwiększenia kosztów kredytu w przypadku wzrostu stóp procentowych, co może prowadzić do większych rat kredytowych oraz brak stabilności – Kredytobiorcy preferujący przewidywalność mogą preferować oprocentowanie stałe, które zapewnia stałe raty przez określony okres kredytowania (najczęściej jest to 5 lat).

 

Wnioski

Oprocentowanie zmienne w kredytach hipotecznych ma swoje zalety i wady. Dla osób poszukujących elastyczności i potencjalnie niższych kosztów w okresach spadających stóp procentowych, może to być atrakcyjna opcja. Jednakże, konieczne jest uwzględnienie ryzyka związanego z potencjalnym wzrostem kosztów w przypadku wzrostu stóp procentowych.

Dlatego przed podjęciem decyzji należy dokładnie przeanalizować własną sytuację finansową i skonsultować się z ekspertem finansowym.

 

Autor: Konrad Pawlak