znajdzEksperta.pl
24.04.2024

Kredyty dla firm - czym się różnią od tych dla osób fizycznych?

Kluczowe różnice

Kredyty dla firm to jedno z najpopularniejszych źródeł finansowania biznesu. Mogą z nich skorzystać zarówno przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, jak i różnego rodzaju spółki. Decydując się na zaciągnięcie kredytu, należy wziąć pod uwagę wiele czynników, takich jak cel kredytu, zdolność kredytowa, wymagane zabezpieczenia, czy też dostępne alternatywy. Warto również zapoznać się z różnicami między kredytami dla firm a kredytami dla osób fizycznych, aby podjąć świadomą decyzję finansową.

 

Rodzaje kredytów dla firm

Kredyty dla firm mogą przybierać różne formy, w zależności od celu, na jaki są przeznaczone. Najpopularniejsze to:

- kredyt inwestycyjny - przeznaczony na finansowanie długoterminowych inwestycji, takich jak zakup nieruchomości, budowa obiektów czy zakup maszyn,

- kredyt obrotowy (kredyt odnawialny na rachunku bieżącym) - służy do finansowania bieżącej działalności firmy, takiej jak zakup towarów, wynagrodzenia czy regulowanie zobowiązań wobec kontrahentów,

- kredyt konsolidacyjny - służy do spłaty kilku istniejących zobowiązań kredytowych, zastępując je jednym kredytem o niższym oprocentowaniu i dłuższym okresie spłaty,

- kredyt z gwarancją de minimis - łączy w sobie narzędzie finansowe zabezpieczające spłatę kredytu oraz pomoc państwa w formie wsparcia de minimis,

- kredyt technologiczny - przeznaczony dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, częściowo dotowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK),

- kredyt pomostowy - służy do tymczasowego finansowania kosztów związanych z realizacją projektu inwestycyjnego, np. do czasu otrzymania dotacji.

 

Różnice między kredytami dla firm a tymi dla osób fizycznych

Kredyty dla firm różnią się od tych dla osób fizycznych pod wieloma względami. Oto najważniejsze z nich:

- wysokość kredytu - są zazwyczaj wyższe niż kredyty dla osób fizycznych, ze względu na większe potrzeby finansowe przedsiębiorstw,

- formalności - wymagają spełnienia większej liczby formalności, takich jak przedstawienie dokumentacji finansowej firmy, biznes planu, czy też zabezpieczenia spłaty,

- cel kredytu - są często przeznaczone na konkretny cel związany z działalnością przedsiębiorstwa, podczas gdy kredyty dla osób fizycznych mogą być przeznaczone na dowolny cel (z wyjątkiem kredytów hipotecznych i samochodowych),

- oprocentowanie - mają zazwyczaj dłuższy okres spłaty i niższe oprocentowanie w porównaniu z kredytami dla osób fizycznych,

- proces aplikacji - ubieganie się jest zazwyczaj bardziej złożone i czasochłonne niż w przypadku kredytu dla osoby fizycznej, ze względu na konieczność przedstawienia szczegółowych informacji finansowych,

- zabezpieczenia - często wymagają zabezpieczenia w postaci aktywów przedsiębiorstwa, takich jak nieruchomości, maszyny czy inwentarz. Zabezpieczenia kredytów dla osób fizycznych są zazwyczaj mniej wymagające lub nie są potrzebne wcale.

 

Jak uzyskać kredyt dla firmy?

Uzyskanie kredytu dla firmy wymaga spełnienia kilku warunków, takich jak:

- prowadzenie legalnej działalności gospodarczej - konieczny jest wpis do KRS oraz prowadzenie jednej z form prawnych dostępnych w Polsce,

- zdolność kredytowa - firma musi wykazać zdolność do terminowej spłaty zaciągniętego zobowiązania, opierając się na analizie sytuacji finansowej, przepływów pieniężnych, rentowności, poziomu zadłużenia i perspektyw rozwoju,

- pozytywna historia kredytowa - banki sprawdzają historię kredytową przedsiębiorstwa, aby ocenić jego wiarygodność i doświadczenie w spłacie zobowiązań,

- wystarczający cash flow - firma musi wykazać wystarczającą płynność finansową, aby zapewnić spłatę kredytu,

- zabezpieczenie kredytu (jeśli jest wymagane) - w zależności od rodzaju finansowania i banku, może być wymagana forma zabezpieczenia, taka jak hipoteka, poręczenie, gwarancja bankowa czy zastaw na mieniu ruchomym,

- odpowiednie dokumenty finansowe i prawne - bank może wymagać dodatkowych dokumentów, takich jak sprawozdania finansowe, prognozy finansowe, biznes plan, plany marketingowe, czy inne dokumenty pozwalające ocenić sytuację finansową i potencjał firmy.

 

Podsumowanie

Kredyty dla firm są ważnym źródłem finansowania dla przedsiębiorstw, pozwalającym na rozwój działalności, zwiększenie płynności finansowej i realizację inwestycji. Różnią się one od kredytów dla osób fizycznych pod wieloma względami, takimi jak wysokość, formalności, cel kredytu, oprocentowanie, czy też wymagane zabezpieczenia. Aby uzyskać kredyt dla firmy, należy spełnić warunki związane ze zdolnością kredytową, historią kredytową, dokumentacją finansową i prawną, a także przedstawić odpowiednie zabezpieczenia.

 

Autor: Konrad Pawlak